top of page

Zabezpečení na stáří

Doplňkové penzijní spoření
 
Doplňkové penzijní spoření je doplňkovým dobrovolným penzijním systémem, kde účastníci vkládají své prostředky do účastnických fondů spravovaných penzijními společnostmi.

Od roku 2016 je vstup do doplňkového penzijního spoření možný již od narození – rodiče mohou uzavřít smlouvu za své nezletilé dítě. Na tuto smlouvu nelze uplatnit daňový odpočet. Pokud spoření trvalo alespoň 10 let (120 měsíců), lze ve věku 18 let dítěte vybrat třetinu naspořených peněz, u níž však bude státu vrácen státní příspěvek.

Státní příspěvek a daňová podpora

Od 1. 1. 2013 se zvýšil maximální státní příspěvek ze 150 Kč na současných 230 Kč a k jeho získání bude třeba měsíční úložky ve výši 1.000 Kč.
Minimální částka měsíčního vkladu účastníka, ke které je vyplácen státní příspěvek je 300 Kč. Pokud bude účastník přispívat méně než 300 Kč měsíčně, nebude mít nárok na státní příspěvek.

Daňová podpora, tedy možnost odpočtu zaplacených příspěvků účastníka ze základu daně z příjmů, se vztahuje na měsíční příspěvky účastníka v rozmezí 1.000 až 2.000 Kč.

Zaměstnavatel může nadále přispívat svým zaměstnancům do III. pilíře, tedy do transformovaných i nových účastnických fondů. Ve snaze motivovat zaměstnavatele k vyššímu přispívání svým zaměstnancům je daňová podpora v maximální výši 50.000 Kč ročně (celkový úhrn společně s příspěvkem na životní pojištění). ​

Všem klientům z celé ČR nabízíme nezávazné a bezplatné porovnání doplňkového penzijního spoření. Vše umíme řešit osobně i "na dálku".

bottom of page